AB Corp, s.r.o.

Projektový management

Kontakt


Povinně zveřejňované informace

AB Corp s.r.o.
Požární 825/12, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře
IČO: 042 59 807
společnost vedená u Krajského soudu v Plzni, složka C 31433
Bankovní spojení: 2900829630/2010
GSM: +420 777 631 117
Email: info@abcorp.eu
Web: www.abcorp.eu